Opvang en studie


 Elke morgen kunnen de kinderen terecht in de opvang vanaf 7.15 uur. Alle kinderen spelen hier samen in de opvangklas tot 8.15 uur. Dan trekken ze elk naar hun klas waar de klasleerkracht verder toezicht houdt tot het belsignaal om 8.30 uur.

Op het einde van de schooldag kunnen de kinderen opnieuw terecht in de opvang (tot 17.30u, de woensdag tot 12.40u en de vrijdag tot 17.00u (!opgelet, vroeger was dit tot 17.30u) De kinderen kunnen dan spelen in de opvangklas of op de speelplaats. Als er kinderen zijn die hun huiswerk wensen te maken dan doen ze dat in de keuken.

Studie

Op maandag, dinsdag en donderdag is er ook begeleide studie mogelijk voor leerlingen vanaf het derde leerjaar. De studie gaat door van 16.15u tot 17.00u. Nadien kunnen de kinderen nog aansluiten bij de opvang.

De kinderen die langer moeten opgevangen worden dan de uren van de schoolopvang, worden om 16.00u opgehaald door de mensen van de buitenschoolse kinderopvang. Daar kunnen de ouders hun kind dan ook gaan ophalen.
Opgelet
: uw kind kan pas buitenschools opgevangen worden wanneer het vooraf werd ingeschreven!

Buitenschoolse kinderopvang Bredene

info buitenschoolse kinderopvang (BKO)
Prinses Elisabethlaan 47
tel: 059/320683
e-mail: bko@bredene.be

Prijzen

De opvang wordt betaald via de maandelijkse factuur.

De studie wordt betaald via de maandelijkse factuur en de prijs is 1,5 euro per studiebeurt.