Kerstboodschap 2016


Beste allen,

De voorbije weken, maanden waren wij op tal van vergaderingen over het beleidsplan van de minister, de opdrachten voor het katholiek basisonderwijs, het M-decreet en andere vernieuwingen die voor de deur staan. Veel stof tot nadenken, veel uitdagingen.

We mogen daarbij echter niet vergeten dat we al goed op weg zijn, er in 2016 al bergen werk verzet zijn en reeds veel initiatieven verwezenlijkt zijn. Dat konden we alleen maar door de goede samenwerking tussen beleid, personeel, ouders en natuurlijk de kinderen.

We hopen in 2017 deze vernieuwingen met evenveel energie en enthousiasme verder uit te bouwen zodat elk kind hier zichzelf kan zijn, elk met zijn talenten en gebreken.